Специалисти по изкопни работи

«Жоро Транс Комерс» ЕООД предлага всички видове изкопни работи за жилищни, търговски, индустриални, селскостопански, транспортни и различни други строителни обекти.

Разполагаме с опитни специалисти и машини за масивни изкопни работи, изкопи за строителни обекти, самосвали, багери, минибагери, свредла за изкопаване на дупки и различни земекопни съоръжения, от които се нуждае вашият проект.

Специалисти по разрушаване на сгради

Фирма «Жоро Транс Комерс» извършва професионално и безопасно разрушаване на сгради и всякакви строителни конструкции.

Доверете се на нас за разрушаване и събаряне на къщи, вили, хотели, производствени и търговски обекти, селскостопански сгради и временни постройки, транспортни съоръжения и железобетонни конструкции.

Укрепване с пилоти

В строителството укрепването с пилоти използва за заздравяване на терени, които имат влошени механични показатели на почвата и земната основа, както и при строителни конструкции, изграждани над или във вода.

В практиката се използват различни видове пилоти като – набивни пилоти, шпунтови пилоти, сондажно-изливни пилоти. Набивните пилоти се поставят чрез виброчукове.