Разрушаване на сгради

Разрушителни работи

Фирма «Жоро Транс Kомерс» извършва професионално и безопасно разрушаване на сгради, къщи, складове, стопански постройки и всякакви строителни конструкции.

Разполагаме с продължителен опит, професионална техника и опитен екип от работници и специалисти, което ни позволява да изпълняваме задачи с всякакъв вид и сложност на разрушителните дейности:

  • Събаряне на къщи, вили и хотели
  • Разрушаване на индустриални и търговски обекти
  • Разрушаване на селскостопански сгради
  • Разрушаване на железобетонни конструкции
  • Разрушаване на мостове и облицовки на тунели
  • Отстраняване на постоянни и временни постройки

Строителна техника за разрушаване на сгради

За бутане на къщи и разрушаване на сгради използваме багери и минибагери. Багерите са многофункционални машини, които могат да извършват множество други дейности чрез различни приставки – кофа, хидравличен чук, хидравлична ножица (хидравлична щипка).

При високи сгради, ако условията позволяват, използваме взривни методи с имплозия, чрез които се взривяват основните носещи конструкции, така че сградата да се срути сама в резултат на тежестта си, като взривяването става отвън – навътре.

За разрушаване на конструкции от железобетон, за раздробяване на бетон, за рязане на арматура и метални профили използваме хидравлични ножици.

Извозването на строителните отпадъци до лицензирано сметище се извършва със самосвали.

Планиране на разрушителните дейности

Събарянето на сграда се извършва чрез последователно премахване на елементи на строителната конструкция до нейното пълно разрушаване и последващо извозване на строителните отпадъци.

Процесът на планиране се състои в проучване на сградата – какъв е типът на строителната конструкция, какви материали са използвани в строителството, състояние на сградата и околната среда. Въз основа на това проучване се избира най-подходящ метод за разрушаване, необходимата строителна механизация.

Планът за разрушаване на сградата задължително включва и мерки за безопасност на работната площадка и определяне на отговорници по безопасността.

Планирането на разрушителните работи е изключително отговорна задача, която трябва да се решава от професионалисти. В противен случай сградата може да се срути произволно и да причини жертви и непоправими щети.

Оферта за разрушаване на сгради

Цената за разрушаване на сгради зависи от големината на строителната конструкция, местоположение и достъпност на обекта, както и наличие в съседство на други сгради и строителни обекти.

Допълнителен фактор за цената е работата, свързана с извозване на строителните отпадъци до лицензирано депо за отпадъци. Понякога материалите, получени от разрушаване на сградата, могат да се използват за ново строителство, за укрепване на терена и запълване на изкопи, при което се спестяват и разходи за извозване.

Важно е също да се прецени какви предпазни мерки е необходимо да бъдат взети за да се запазят съседните сгради и осигури безопасността на преминаващи хора или автомобили преди, по време и след разрушаването на сградата.

Свържете се с нас за оглед на място и съгласуване на всички дейности по събаряне на къща или сграда и извозването на строителните отпадъци. След огледа на място ние ще Ви консултираме за това кои са най-подходящите и икономически изгодни начини за извършване на разрушителните дейности.

След цялостна оценка на обекта и необходимите разрушителни дейности, както и планиране на нужната строителна техника, брой работници и работни дни, ще изготвим за Вас оферта за разрушаване на сграда с цена, съобразена с вашите изисквания и възможности.