Почистване на сняг

Жоро Транс Комерс ЕООД извършва машинно снегопочистване и зимна поддръжка на улици, паркинги, публични, частни и търговски обекти през зимния сезон.

Използваме съвременни моторни снегорини. Машинното снегопочистване е по-бързо и ефективно от ръчното почистване и е особено полезно за големи площи и еднократно или абонаментно почистване по договор.

Моторните снегорини са предназначени и много по-ефикасни в сравнение с ръчното снегопочистване при почистване на големи площи. Те не зависят от електрическата мрежа и работят във всякакви климатични условия.

Предлагаме както еднократно почистване, така и абонаментно снегопочистване по договор със собственика на обекта за конкретен период или сезон.

Цени за снегопочистване

Цената на услугата снегопочистване зависи от различни фактори, като големина на площта, дълбочина на снега и други характерни фактори. Цената зависи също от това дали почистването е еднократно или е сключен договор за абонаментно почистване със собственика на обекта.

Чрез сключването на договор за снегопочистване Вие получавате отстъпка в цените на различните дейности и независимост от климатичните условия през договорения период.

При сключване на договор почистването от сняг се извършва с изискваната от вас периодичност, а при прогноза за снеговалеж ние имаме отговорност за своевременно почистване на снега така че снеговалежът да не препятства нормалното протичане на търговската Ви или обществена дейност.

След проучване на обекта и условията Жоро Транс Комерс ЕООД ще Ви предостави професионално изработена оферта с точно описание на необходимите дейности за почистване на обекта и съобразно с вашите изисквания.