Вертикални планировки

„Жоро Транс Комерс“ ЕООД изпълнява всички видове вертикални планировки, независимо от тяхната сложност и разнообразност.

Фирмата предлага доставка и полагане на всички видове асфалтови смеси, тротоарни плочки, паркинг елементи, уни паваж, градински и пътни бордюри и други елементи и материали за вертикална планировка.