Набиване на пилоти за укрепване на терени

Набиването на пилоти е метод за укрепване на строителни и земно терени, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа.

Този метод се използва за изграждане на фундаменти на сгради, мостове и други съоръжения. Пилотите могат да бъдат забити ръчно или с машини.

Жоро Транс Комерс ЕООД предлага услугата машинно набиване на пилоти за укрепване на основи (фундаменти). За набиването на пилотите се използват специални машини, които генерират вибрации и удари.

Цената за фундиране на сгради зависи от много фактори, най-важните от които са: дълбочина на фундиране, сложност на терена, носеща способност, материали (дърво, стоманобетон и др.), големина и тежест на сградата и други подобни.

Жоро Транс Комерс ЕООД е реномиран изпълнител с опит и известност в София и цялата страна, започнал дейността си още от 2008 година. Фирмата ще Ви предостави професионално изработена оферта с точна преценка на нужните разходи и съобразно с Вашия проект и изисквания.