Разрушителни дейности

Разрушаване на сгради

«Жоро Транс Kомерс» ЕООД предлага професионално разрушаване на сгради, къщи, складове, стопански постройки и всякакви строителни конструкции. Разрушаването се извършва от екип специалисти по разрушаване с дългогодишен опит въз основа на предварително планиране и при спазване на правила за безопасност на хората и опазване на околните сгради.

Фирмата разполага със специализирана техника за разрушаване на сгради - багери и минибагери с разнообразни приставки, хидравлични чукове, хидравлични ножици (щипки), самосвали и друга строителна техника.

Свържете се с нас за оглед на място и консултация за оптимален и икономически изгоден метод за разрушаване, както и за изготвяне на подробен план за разрушаването, извозването, мерките за безопасност и оферта с цена, съобразена с Вашите изисквания и възможности.

Начало

«Жоро Транс Комерс» ЕООД предлага всички видове изкопни работи за жилищни, търговски, индустриални, селскостопански, транспортни и различни други строителни обекти.

Разполагаме с опитни специалисти и машини за масивни изкопни работи, включително изкопи за строителни обекти, самосвали, багери и всички земекопни съоръжения, от които се нуждае вашият проект.

Фирма «Жоро Транс Комерс» извършва професионално и безопасно разрушаване на сгради и всякакви строителни конструкции.

Доверете се на нас за разрушаване и събаряне на къщи, вили, хотели, производствени и търговски обекти, селскостопански сгради и временни постройки, транспортни съоръжения и железобетонни конструкции.

За нас

Доставка на инертни материали

Фирма «Жоро Транс Kомерс ЕООД» е основана през 1998 г. със седалище в София. Нашата основна дейност е изкопни и насипни работи, както и професионално и безопасно разрушаване на сгради, къщи, складове, стопански постройки и всякакви строителни конструкции.

Професионалното ни портфолио включва също и укрепване с пилоти на изкопи и стари къщи. За набиване на пилоти използваме собствен виброчук - първият в България виброчук с компютърно управление MOVAX SG75

Друга услуга която предлагаме на нашите клиенти е извозване и доставка на инертни строителни материали – пясък, скална маса, филц, хумус.

Нашата дейност включва и комплексни услуги по вертикална планировка и машинно снегопочистване и поддръжка на обекти през зимния сезон.