Изкопни работи

Изкопни дейности

ЖОРО ТРАНС КОМЕРС ЕООД извърша различни видове изкопни дейности.

Фирмата предлага следните изкопни услуги:

 • Изкопаване на основи за фундаменти
 • Насипни изкопни работи
 • Изкопаване на подземни гаражи
 • Изкопаване на канали
 • Изкопаване на терени (масови изкопи)
 • Изкопаване на ями
 • Различни други видове изкопни работи

Компанията разполага с професионална специализирана механизация и разнообразна строителна техника за извършване на различни видове изкопни дейности.

Какво представляват изкопните работи?

Изкопаването в строителен смисъл е процесът на отстраняване на повърхностни слоеве пръст с цел, за да се образува кухина в земята.

Целите на изкопните работи са различни – археологични разкопки, ниско строителство, изграждане на основи на сгради, възстановяване или преобразуване на околната среда според архитектурни проекти, геотехнически проучвания, озеленяване и много други.

Често изкопаната земна маса се използва за попълване на по-ниски места, разположени вътре или извън рамките на строителния обект

Какъв тип са необходимите за даден обект изкопни работи зависи от специфичните нужди на проекта и може да включва комбинация от различни техники за изкопни работи.

На малки обекти или в затворени пространства изкопните работи все още могат да се извършват ръчно с помощта на инструменти като кирки, лопати и ръчни колички.

За по-мащабните изкопни работи Жоро Транс Комерс ЕООД предлага тежки съоръжения като булдозери, багери и машини с прикачен инвентар – различни приспособления за копаене, пробиване, изкопни работи и товарене, както и самосвали.

Изкопните работи често изискват и други инструменти и оборудване като каски и жилетки, колички и транспортни ленти.

Видове изкопни работи

Съществува огромно многообразие от изкопни работи с различна сложност и технология на изпълнение, както и необходимо оборудване. Някои от най-често срещаните изкопни работи са:

 • Фундаментни изкопи се използват за полагане на основи, които осигуряват опора за конструкциите на къщи и блокове, търговски сгради или съоръжения на ниското строителство.
 • Изкопи на обекта: този тип изкоп се използва за разчистване и изравняване на обекта в подготовка за строителство.
 • Насипните изкопни работи се ползват за създаване на равни повърхности или тераси върху наклонен терен, обикновено чрез засичане на склона на по-големи височини и използване на отстранения материал за обратно насипване на по-ниски места.
 • Изкопни работи в или около водни обекти са необходими за отстраняване на утайки или други материали от така наречените водни обекти, за поддържане или осигуряване дълбочината на транспортни канали или за отстраняване на замърсители. Този вид изкопни работи включва и строителни работи и изкопи във вода

Необходимите изкопни работи зависят от специфичните нужди на архитектурния проект и наличното състояние на терена и може да включва комбинация от различни техники за изкопни работи.

Предпазни мерки и рискове при изкопни работи

Извършването на изкопни работи от Жоро Транс комерс ЕООД се съобразява с най-строги изисквания за безопасност – подходящо облекло и лични предпазни средства за работниците, локализиране и маркиране на подземните комуникации, правилно изнасяне на изкопаните материали и отпадъци с грижа за околната среда и качеството на въздуха и др.

При извършване на изкопни работи Жоро Транс комерс ЕООД прилага строги политики за сигурност за предпазване от свлачища, свличания, сблъскване на транспортна и строителна техника, излагане на опасни или пожароопасни вещества или токов удар и други опасности.

Нашите работници притежават опит, снабдени са с лични предпазни средства и са обучени за рисковите работи като задължително предприемат подходящи мерки за обезопасяване на строителния обект и изкопите с ограждане и предпазна маркировка.

Цени за изкопни работи

Цената за извършване на изкопни работи се формира след задълбочено проучване, съставяне на план и зависи от редица фактора – вида и размера на изкопа, дълбочината и вида на почвата, необходимата строителна техника, строителна механизация, оборудване и други инструменти.

От значение са и допълнителните разходи за премахване извозване на изкопаната почва или строителни материали, необходимостта от разрушаване на стари съоръжения, наличието на подземни комуникации, необходимостта от възстановяване на мястото и всички необходими ремонти и поддръжка на безопасността на строителния обект.

Жоро Транс Комерс ЕООД е реномиран изпълнител с опит и известност в София и цялата страна, започнал дейността си още от 2008 година. Фирмата ще Ви предостави професионално изработена оферта с точна преценка на нужните разходи и съобразно с Вашия проект и изисквания.