Доставка на инертни материали

Фирма “Жоро Транс Комерс” извърша доставки на строителни и инертни материали до посочено от Вас място.

Фирмата предлага извозване на:

  • Доставка на пясък
  • Доставка на баластра
  • Доставка на трошен камък
  • Доставка на скална маса
  • Доставка на филц
  • Доставка на хумус
  • Други строителни материали.

“Жоро Транс Комерс” ЕООД разполага със специализирана транспортна техника за доставка на строителни и инертни материали.