Набиване на пилоти за изграждане на фундаменти

Пилотното фундиране е метод за укрепване на терена, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа, както и при конструкции, които се изграждат над или във вода.

Този метод намира широко приложение също при земна основа, съставена от слаби почви.

Пилотно фундиране се използва и в случаите, когато няма възможност за направа на дълбоки изкопи. В този случай пилотите навлизат дълбоко в земната основа и така осигуряват стабилност на основата (фундамента) на сградата.

Какво представляват пилотните основи?

Пилотните основи са дълги, тънки елементи, обикновено направени от стомана или стоманобетон. Те пренасят натоварването чрез слаб, свиваем материал върху по-компактна, по-малко свиваема по-твърда почва или скала на по-голяма дълбочина.

Дълбокото вмъкване на тези елементи осигурява здрава основа, върху която може да се осъществи строителният проект.