Видео

Изкоп за сграда и укрепване с набивни пилоти

Изкопни работи с багер

Изкопни работи с багери и минибагери и укрепване на изкопа с набивни пилоти, извозване на земната маса със самосвали на Жоро Транс Комерс.

Укрепване с набивни пилоти

Изкопът е предназначен за строителство на сграда и е укрепен с машини за набиване на пилоти.

Информация за обекта

Обектът се намира в София, в кв. Горна баня.

Изкопните работи са извършени през април 2024 г.

Машинно почистване на сняг

Жоро Транс Комерс ЕООД извършва машинно снегопочистване и зимна поддръжка на улици, паркинги, публични, частни и търговски обекти през зимния сезон.

Използваме съвременни моторни снегорини .Машинното снегопочистване е по-бързо и ефективно от ръчното почистване и е особено полезно за големи площи и еднократно или абонаментно почистване по договор.

Машинно пробиване на дупки в земята със свредел

Дупките със свредел са вид машинно пробиване на дупки в земята за поставяне на пилоти, стълбове или други строителни конструкции, както и при изграждане на строителни фундаменти, в пътното строителството и навсякъде където е необходимо да се пробиват дупки в земята с голям размер, с различни диаметри и инженерна прецизност.

Можете да използвате свредел за изграждане на строителни фундаменти. Това е техника, която се използва за пробиване на дупки в земята за поставяне на стълбове или други конструкции.

Набиване на пилоти за укрепване на терени

Набиването на пилоти е метод за укрепване на строителни и земно терени, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа.

Този метод се използва за изграждане на фундаменти на сгради, мостове и други съоръжения. Пилотите могат да бъдат забити ръчно или с машини.

Жоро Транс Комерс ЕООД предлага услугата машинно набиване на пилоти за укрепване на основи (фундаменти). За набиването на пилотите се използват специални машини, които генерират вибрации и удари.

Набиване на пилоти за изграждане на фундаменти

Пилотното фундиране е метод за укрепване на терена, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа, както и при конструкции, които се изграждат над или във вода.

Този метод намира широко приложение също при земна основа, съставена от слаби почви.

Пилотно фундиране се използва и в случаите, когато няма възможност за направа на дълбоки изкопи. В този случай пилотите навлизат дълбоко в земната основа и така осигуряват стабилност на основата (фундамента) на сградата.

Виброчук с компютърно управление MOVAX SG75

Първият в България виброчук с програмно управление за пилоти MOVAX SG75. Жоро Транс Комерс ЕООД използва виброчука с компютърно управление за укрепване на земни маси и укрепване на сграда с колони.

Виброчукът с компютърно управление може да бъде програмиран да работи с определена дълбочина и скорост на забиване, а това гарантира прецизност и планомерност при изработката на строителни фундаменти за строителството на сгради.