Забиване на пилоти

Укрепване с пилоти

Набиване на пилоти с виброчук

Пилотното фундиране е вид дълбока основа и представлява тънки колони или дълги цилиндри, изработени от материали като бетон или стомана, които се използват за поддържане на конструкцията и пренасяне на тежестта на желаната дълбочина до устойчива и здрава земна основа.

Пилотното фундиране се използва също и при строителни конструкции, които се изграждат във или над вода.

Укрепване с пилоти се извършва в случаите, когато няма възможност за направа на дълбоки изкопи. В този случай пилотите навлизат дълбоко в земната основа и така осигуряват стабилност на основата (фундамента) на сградата.

В практиката се използват различни видове пилоти като – набивни пилоти, шпунтови пилоти, сондажно-изливни пилоти. Набивни пилоти се поставят чрез виброчукове.

Набиване на пилоти за укрепване на терени

Набиването на пилоти е метод за укрепване на строителни и земно терени, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа.

Този метод се използва за изграждане на фундаменти на сгради, мостове и други съоръжения. Пилотите могат да бъдат забити ръчно или с машини.

Жоро Транс Комерс ЕООД предлага услугата машинно набиване на пилоти за укрепване на основи (фундаменти). За набиването на пилотите се използват специални машини, които генерират вибрации и удари.

Набиване на пилоти за изграждане на фундаменти

Пилотното фундиране е метод за укрепване на терена, който се прилага при влошени показатели на почвата и земната основа, както и при конструкции, които се изграждат над или във вода.

Този метод намира широко приложение също при земна основа, съставена от слаби почви.

Пилотно фундиране се използва и в случаите, когато няма възможност за направа на дълбоки изкопи. В този случай пилотите навлизат дълбоко в земната основа и така осигуряват стабилност на основата (фундамента) на сградата.

Начало

«Жоро Транс Комерс» ЕООД предлага всички видове изкопни работи за жилищни, търговски, индустриални, селскостопански, транспортни и различни други строителни обекти.

Разполагаме с опитни специалисти и машини за масивни изкопни работи, включително изкопи за строителни обекти, самосвали, багери и всички земекопни съоръжения, от които се нуждае вашият проект.

Фирма «Жоро Транс Комерс» извършва професионално и безопасно разрушаване на сгради и всякакви строителни конструкции.

Доверете се на нас за разрушаване и събаряне на къщи, вили, хотели, производствени и търговски обекти, селскостопански сгради и временни постройки, транспортни съоръжения и железобетонни конструкции.

За нас

Доставка на инертни материали

Фирма «Жоро Транс Kомерс ЕООД» е основана през 1998 г. със седалище в София. Нашата основна дейност е изкопни и насипни работи, както и професионално и безопасно разрушаване на сгради, къщи, складове, стопански постройки и всякакви строителни конструкции.

Професионалното ни портфолио включва също и укрепване с пилоти на изкопи и стари къщи. За набиване на пилоти използваме собствен виброчук - първият в България виброчук с компютърно управление MOVAX SG75

Друга услуга която предлагаме на нашите клиенти е извозване и доставка на инертни строителни материали – пясък, скална маса, филц, хумус.

Нашата дейност включва и комплексни услуги по вертикална планировка и машинно снегопочистване и поддръжка на обекти през зимния сезон.

Виброчук с компютърно управление MOVAX SG75

Първият в България виброчук с програмно управление за пилоти MOVAX SG75. Жоро Транс Комерс ЕООД използва виброчука с компютърно управление за укрепване на земни маси и укрепване на сграда с колони.

Виброчукът с компютърно управление може да бъде програмиран да работи с определена дълбочина и скорост на забиване, а това гарантира прецизност и планомерност при изработката на строителни фундаменти за строителството на сгради.